Trävirke

Trävirke

Trävirke används i takkonstruktionen samt för dörrar och fönster. Det vanligaste träslaget som används som konstruktionsvirke är furu. Trä används också under byggnation för ställningar och gjutformar.

100:-