Ko
Kor är hårdvaluta i Tanzania. Kor producerar mjölk och utgör 75% av den totala köttproduktionen.
4 000:-
Gris
Grisar uppföds för föda och bidrar till tryggad livsmedelsförsörjning. Majoriteten av grisarna...
400:-
Höna
En höna kan lägga flera ägg per vecka. Ett ägg kostar ungefär en krona. Fler höns ger mer ägg,...
100:-