Fruktträd

Fruktträd

Träd kan rädda världen! Förutom att miljön och klimatet blir bättre göder träden marken. Träden planteras tillsammans med grödor s k agroforesty, vilket ger ökade skördar och förbättrar miljön. Träden ger människorna ved, frukt, foder till djuren, lä och skugga. Dessutom förhindrar de jorderosion. Matproduktionen kan förbättras och inkomsterna ökas genom försäljning av produkter som inte behövs i det egna hushållet. Detta ger förbättrade levnadsförhållanden. 100kr räcker till att plantera 10 träd eller 200 plantor

100:-


Korrugerad plåt
Korrugerad plåtttak skyddar huset och den väderkänsliga tegelfasaden. Med ett värmeisolerande...
300:-
Gris
Grisar uppföds för föda och bidrar till tryggad livsmedelsförsörjning. Majoriteten av grisarna...
400:-
Planta
För självförsörjning odlas främst majs, men också kassava, bönor, sötpotatis och ris. Växelbruk...
Höna
En höna kan lägga flera ägg per vecka. Ett ägg kostar ungefär en krona. Fler höns ger mer ägg,...
100:-
Ko
Kor är hårdvaluta i Tanzania. Kor producerar mjölk och utgör 75% av den totala köttproduktionen.
4 000:-
Trävirke
Trävirke används i takkonstruktionen samt för dörrar och fönster. Det vanligaste träslaget som...
100:-
Brunn
Vatten är en förutsättning för liv. Att hämta vatten vid vattenkällor som ligger flera kilometer...
80 000:-
Solceller
Solen är en naturlig, miljövänlig och billig energikälla. Solenergi ger inga utsläpp i drift. En...
250:-